GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

Email: thlamgiang@gmail.com

Điện thoại: 0986632457

Trường TH Lâm Giang được thành lập ngày 1 tháng 11 năm 2016 trên cơ sở sáp nhập 2 trường TH số 1 Lâm Giang và trường TH số 2 Lâm Giang theo đề án của tỉnh Yên Bái

Trường TH Lâm Giang có 3 khu (Khu A: trung tâm ở thôn 1; khu B thôn 6 và 1 điểm trường ở hôn 15)

Năm học 2018 - 2019 trường TH Lâm Giang gồm có tổng số 42 CB, GV, NV được biên chế vào 5 tổ chuyên môn.  100% CB, GV, NV đều có trình độ đạt chuẩn trở lên. Tổng số học sinh năm học 2018 - 2019 là 712 học sinh, số học sinh được phân bố rải rác trên 18 thôn bản, được biên chế vào 28 lớp.

Ban giám hiệu Trường TH Lâm Giang